Ziya Kürküt ile Çocuklar İçin Yaratıcı Drama

Ziya-Kurkut

Motivasyon’u güçlendirir, hızlı sağlıklı karar verme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini güçlendirir.Fikirlerin açık ve net bir şekilde ve gerektiği zaman ortaya konmasını sağlar.İzleyicileri ve Dinleyicileri en üst düzeyde etkilemenin yollarını araştırır.Zihinsel egzersizlerle kullanılan teknikler karar verme fikir üretme gibi yaratıcılığı zenginleştiren kanalları çoğaltır.Olaylara verilen anlamların yeni ve farklılığını sağlar.Takım ruhu ve iletişiminin güçlenmesini sağlar.Bilinçaltı öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırır.Anlamayı hızlandırır ve etkilemeyi güçlendirir.Kavram, ilke, yöntem, prosedür modellemesi.Bir bütün olarak öğrenen organizasyonların geliştirilmesi.Duruma göre stratejileri kullanmayı sağlar.Duruma göre ağırlığını koymayı sağlar.Mantık seviyelerinin ötesine geçebilmeyi geliştirir. Bilinçaltı satış, ikna ve prezentasyon tekniklerini geliştirir.Hiyerarşi seviyelerini ve mantık çeşitlerini izleyerek yöntem oluşturur.Öğrenen kişileri modeller.Eğitmen kimliğini oluşturur ve geliştirir.Öğrencileri değerlendirme, test etme , geri bildirimde bulunma ve tekrar test etme.

Şimdi Ara